De Nieuwsbrief "De Aventourier"

Avento Caravan Club

HOME
ORGANISATIE
CONTACT
EVENEMENTEN
FOTO'S
CLUBBLAD
DEALERS
De club heeft een redactiestatuut
De redactie wordt benoemd door het bestuur. De redactie bestaat uit maximaal twee leden. Het clubblad is een blad voor alle leden van de club. Dat betekent dat ingezonden artikelen in principe worden opgenomen. Niet opgenomen worden artikelen waarin haat, sex, drugs, partijpolitieke of religieus wervende stukken zijn opgenomen. Het blad verschijnt drie maal per jaar, in het voorjaar, in de zomer en in de winter.
 
Artikelen 
De Aventourier is dus een blad van en voor de leden. Dat betekent dat kopij gestuurd kan worden aan de redactie. Zie bij Contact. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten of te wijzigen. Voor fouten en/of onvolkomenheden in het blad, en voor de hieruit eventuele voortvloeiende gevolgen, aanvaardt de club noch de redactie enige aansprakelijkheid.
Het clubblad neemt ook geen berichten op die op enigerlei wijze tegen de goede smaak ingaan of een kwetsende strekking hebben. Bij twijfel beslist de redactie.
Een mening geuit in geplaatste stukken is niet automatisch ook de mening van het clubbestuur en/of redactie.
 
Fotos
Te plaatsen fotos worden belangeloos gegeven.
 
Lees verder ->
Klik hier door de 1e "Nieuwsbrief" 2019.
Klik hier door de 3e "Nieuwsbrief" 2018.
Klik hier door de 2e "Nieuwsbrief" 2019.